Skåner lommeboken din

Det blir verken dyrere barnehageplass eller skolefritidsordning (SFO) neste år. Heller ikke vann- og avløpsgebyrene øker. Økningen i eiendomsskatten er beskjeden.