Vedtok plan for nytt høgskoleanlegg på Kronstad

Bystyret har vedtatt en reguleringsplan som å bygge et høyskoleanlegg på cirka 52 000 kvadratmeter tilrettelagt for rundt 7000 studenter. Anlegget skal åpne i 2012.