Sørgesang på Laksevåg

«Hva slags bystyre har dere egentlig her i Bergen, som slutter slike vedtak? Hilsen tilhenger av sunn fornuft.»