- Ikkje tilfeldig med så mange dødfødslar

Dei mange dødfødslane på Kvinneklinikken i Bergen er ikkje tilfeldige, meiner leiar for Medisinsk fødselsregister, Lorentz Irgens.