Friere for Slaktehustomten

Finanskomiteen støtter enstemmig byrådet i saken om å godta at Slaktehustomten i Sandviken kan brukes til annen næringsvirksomhet enn maritim næringsvirksomhet.