Omfattende oljevernaksjon i gang

En omfattende oljevernaksjon er satt i verk for å samle opp mest mulig av oljen som lekker ut fra vraket av «Rocknes».