Slipper tvangsmulkt

Helse Bergen somler med å forbedre arbeidsmiljøet på Sikkerhetsavdelingen ved Sandviken sykehus, men slipper tvangsmulkt.