• OL-GENSER TIL PERS: - Scary, sier Kristin Johnson (i grønt). Tråkle, sy og klippe, og i den rekkefølgen, er det damene skal lære i løpet av en tretimers workshop. Da er det greit at Dale har prøver på OL-gensere de kan øve på. Fra venstre Julie Molaei, Kristin Johnson, Jane Newman og Karen Scammell. Dales Usa-representant Peggy Andersen i bakgrunnen.

Mønster-amerikanere på strikketur

I USA er strikking den nye avslappingsøvelsen «alle» driver med. 16 voksne damer tok like godt turen over dammen for å lære mer. For eksempel om montering.