- Opplæring er nok for vikarleger

Man trenger ikke være spesialist for å gjennomføre kirurgiske inngrep.