Næringsrådet frykter Stortingets hastverk

Bergen Næringsråd reagerer sterkt på at viktige saker, med stor betydning for næringslivet, er blitt behandlet i ekspressfart i Stortinget. Viktig informasjon er utelatt i komitéinnstilling.