- Må danna byråd saman

Bystyrekandidat for Arbeidarpartiet, Arne Jakobsen, vil at Arbeidararpartiet, Høgre og KrF før valet gjer det klart for veljarane at dei ønskjer å danna byråd saman.