Får lengre vei hjem

Når Statens vegvesen korter inn veien fra Søndre innfartsåre til Flesland, får folk på Nordås lengre vei hjem.