Børs kafé skal granskes

Rusmiddelpolitisk råd vil granske om disse tre kvinnene ble diskriminert da de ble nektet adgang til Børs kafé. Se BTV-innslag!