Ingen flere ja-folk i Hordaland

Hordalendingene er så å si upåvirket av EU-utvidelsen. Ja-folket er i klart flertall, men forspranget til nei-siden har skrumpet litt inn siden BT-målingen i februar.