Verst i Bergen sentrum

I 2003 ble 866 personer under 18 år anmeldt i 1572 saker i Hordaland politidistrikt. Av disse er 390 saker etterforsket ved Bergen sentrum politistasjon.