Alle skal sjekkes

Utlendinger som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge, skal sjekkes for tuberkulose. Personer over 15 år må ta røntgen av lungene.