Vurderer å legge ned Haraldsplass

Styret for Haraldsplass Diakonale Sykehus vil vurdere å avvikle sykehusdriften.