- Bør sleppe fengsel

Sonen har fått så stygg behandling av faren at han bør sleppe fengselsstraff, meiner påtalemakta.