Her lå kvikksølvbeviset

Søndag kveld ble det ugjendrivelig bevist at den tyske ubåten U-864 hadde kvikksølv om bord da den sank ved Fedje. På havbunnen ved vraket ble det funnet en beholder, som var i god forfatning. Kvikksølvet ble tømt over i en spesialbeholder. Da U-864 sank for 60 år siden, var det trolig 1857 slike beholdere med i alt 70 tonn kvikksølv lastet inn i kjølen på ubåten.