- Bare Kronstad blir nedlagt

Bare Kronstad skole blir stengt. Andre nedleggingstruede skoler blir delvis omgjort til barnehager og får dermed bestå, varsler Høyres Harald Victor Hove.