Kjøyr innpå ferjo - nett so' du vil

«Sjøl om da berre e' to bila om bord, må dei dirigerast so tett at passasjerane må krypa ut glaset.»