Med kø skal bilene fordrives

Tre ganger i timen kjører Gaias rutebusser gjennom det nye kollektivfeltet i Lars Hilles gate. I feltet ved siden av står utålmodige bilister og venter på å komme videre til neste flaskehals.