Inn etter listehopping

En ny trend er i ferd med å spre seg blant desperate foreldre på jakt etter barnehageplass: Listehopping. Dermed endrer ventelistene seg fra dag til dag.