- Spenstig nytenkning

«Fra fengsel til kommune» er blitt til på initiativ fra Kriminalomsorg region vest, og er det eneste behandlingsprosjektet i sitt slag i Norge.