Byungdom risikerer hybel på bygden

Erfaring med fritt skolevalg viser at det blir stort press på byskoler med godt rykte. Konsekvensen kan bli at byungdom med dårlige karakterer i større grad må flytte på hybel på bygden.