Gav blaffen i stoppesignal på Lærdalstunnelen

Fleire bilførarar, mellom dei også sjåførar av vogntog, køyrde natt til fredag inn i Lærdalstunnelen trass i at tunnelen var stengd. Men alle slepp unna.