Lærere mener seg lurt på lønnen

Landets lærere fratas lønnstillegg. For lektor Turid Houge utgjør dette nærmere 18.700 kroner i året. Nå venter arbeidsrettssak om tilleggene.