Habilitet blir egen sak

Ordfører Herman Friele mener Bergen bør innføre en ordning slik den Oslo praktiserer for å vurdere bystyrepolitikernes habilitet.