- Rimeleg sikre på vitneobservasjonane

Lensmann Magnus Stub Nilsen i Masfjorden meiner også i dag at begge dei to vitneobservasjonane har vore av Roman.