- Gratis skolemat, bedre skole

Gratis skolemat styrker folkehelsen, bidrar til sosial utjevning, mindre mobbing, roligere elever og bedre læring. Slik argumenteres det for gratis skolemat i en fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg.

  • Krister Clausen Hoaas
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 16 år gammel

Gratis skolemat var en av SVs fremste kampsaker i fjorårets valgkamp. Det fikk de mye pepper for. Til dels ble SV forsøkt latterliggjort av sine politiske motstandere.

Partiet fikk likevel et visst gjennomslag for dette under regjeringsforhandlingene. I Soria Moria-erklæringen heter det at regjeringen vil «innføre en ordning med frukt og grønt og legge til rette for forsøksordninger med skolemat.»

Fersk rapport I dag la et regjeringsoppnevnt utvalg, ledet av professor i ernæring ved Universitetet i Oslo, Knut-Inge Klepp, frem rapporten «Skolemåltidet i grunnskolen — kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller».

I rapporten finner SV mange argumenter til støtte for partiets valgkampsak.

Arbeidsgruppen skriver blant annet at innføring av gratis skolemat vil:

  • gi bedre læringsmiljø, læringsutbytte og helsetilstand for alle norske skoleelever.
  • utjevne sosiale ulikheter med hensyn til muligheten for et godt læringsmiljø, læringsutbytte og en god helse.
  • kunne være en viktig faktor for å oppnå sosial utjevning, siden barn og unges kostvaner er nært knyttet til foreldrenes kostvaner, samtidig som familienes kostvaner har sammenheng med sosioøkonomiske forhold.
  • bidra til gunstige helsemessige virkninger. Helsegevinsten på lang sikt vil være redusert forekomst av fedme og kostholdsrelaterte sykdommer som hjerte-/karsykdommer, kreft og diabetes 2. I rapporten pekes det på at matvaner som etableres i barne- og ungdomsårene, påvirker risikoen for sykdom senere i livet. Effekten av et sunnere skolemåltid «ventes derfor også å påvirke risikoen for sykdom i voksen alder», heter det i rapporten.

Fem modeller Utvalget har vurdert fem modeller:

1. Skolemåltid med medbrakt matpakke, gratis frukt eller grønnsak og melk (Modell 1)

2. Skolemåltid med gratis selvsmurt brødmat, frukt eller grønnsak og melk (Modell 2)

3. Skolemåltid med gratis tilbrakt brødmat, frukt eller grønnsak og melk (Modell 3)

4. Skolemåltid med gratis ferdig levert varm mat, frukt, salat og brød (vann) (Modell 4)

5. Skolemåltid med gratis varm mat tilberedt på skolen, frukt, salat og brød (Modell 5)

Utvalget går inn for innføring av modell nr. 1 allerede fra høsten 2007 for hele grunnskolen, med en utvidelse til modell nr. 3 som et «minimum for ungdomstrinnet, alternativt for hele grunnskolen».

Rapporten ble overlevert kunnskapsminister Øystein Djupedal i dag.

Publisert