Streiken rammet umiddelbart

Streiken i byggenæringen fikk umiddelbar virkning for Statoils Snøhvit-utbygging, hvor byggearbeidene pågår kontinuerlig.