Friele refser kongeparet

Det er uheldig for kongeparets omdømme og posisjon at de har valgt ikke å komme til Festspillene i år, sier ordførerkandidat Herman Friele.