Hentar konsesjonskraft frå industrien

Industribedriftene tek ikkje samfunnsansvar slik dei gjorde. Difor vil Sogn og Fjordane fylke ta ut konsesjonskraft frå energiverk eigde av Hydro og Elkem.