Grønt lys for Mohns strandvilla

Fylkesmannen mener Trond Mohns planlagte pensjonistbolig på Milde ikke virker inn på strandsonen.