- Respektlaust av media

Fleire tilsette og studentar har reagert sterkt på delar av medias oppførsel under minnestunda på sjukepleiehøgskulen tysdag.