Falske Helse Bergen-intervjuer

Har du de siste dagene gitt sensitive opplysninger om bl.a. rusmiddelbruk i den tro at det var Helse Bergen som gjorde en undersøkelse, er du blitt lurt trill rundt.