Passasjervekst for Fløibanen

Store investeringer i bygg og anlegg, har lønnet seg for Fløibanen. 2003, det første hele driftsåret etter fornyelsen, har Fløibanen AS hatt over en million påstigninger - en vekst på 13 prosent fra 2001.