Foreldrene kan få regningen

67 private barnehager i Bergen får redusert den kommunale støtten etter innføringen av makspris. Resultatet kan bli at barnehageprisen stiger igjen.