Dømt for voldtekt

En 22-åring er i Voss Tingrett dømt til ti måneders fengsel for voldtekt, der fem av månedene er betinget.