Flinke «matte-jenter» tror ikke på egne evner

Jenter er flinke i matematikk, men tror det ikke selv. Jentene må ha langt høyere karakter enn guttene før de skjønner at de er flinke.