Fylkesmann i senter-annonse

Fylkesmann Oddvar Flæte i Sogn og Fjordane stod i går fram i ei annonse for Handelshuset i Førde. På same tid skal Fylkesmannen handsame ein klage på utbygginga av kjøpesenteret.