• OVERLAGT? Aktor Benedicte Hordnes og forsvarar Gisle Didriksen er samde om kven som skaut, men ueinige om det var overlagt drapsforsøk.<p/>FOTO: ARNE HOFSETH

Odda-gut hugsar ikkje skota