Jernbaneverket tviholder på Nygårdstangen

Byrådet drømmer om å gjøre godsterminalen på Nygårdstangen til en ny bydel. Men Jernbaneverket avviser ideen.