Tryggare med toget

Eit 160 meter langt snøoverbygg til 30 millionar kroner skal sikra Bergenstoget mot ras i Ristesund, like vest for Hallingskeid, utan å ta bort det flotte utsynet mot Klevavatnet.