- Problemer hele tiden

Lene Eikeland arbeider som servitør og bartender på restaurant Banco Rotto, og er til stede der både på dag- og kveldstid.