Masse rør i Vangsgata

Ein tilsynelatande endelaus krangel mellom kommunen og huseigarane i Vangsgata enda med at raude plastrøyr er lagt på plass.