Turlaget gir ikke opp Tverrmeisa

Bergen Turlag vil ha stanset byggingen av skogsbilvei til Tverrmeisa ovenfor Bontveit.