Gangbrubyggar bøygde av

Skywalken, den uferdige gangbrua som skal binde saman to handelshus i Førde, blir no riven. Overgangen blir bygt opp att slik kommunen opphavleg kravde.