- Forby buss eller bil til skolen

Få fysisk aktivitet inn i alle fag. Mattetimer ute i det fri. Trygg skoleveiene og la barna gå eller sykle til skolen. Forbud mot å kjøre buss eller bil helt inn til skolen. Elevene må settes av én kilometer fra skolen.