Brannutrykning i Fjøsangerveien

En brannutrykning til en bil i Fjøsangerveien skapte store problemer i rushtrafikken i 16-tiden.